...
  • sâmbătă, 21.07.2018
Publicitate
Slider

Turcii de la Yildiz Entegre continuă investiţiile la Oarja

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: F.Silvestru     Data: 11 aprilie 2018

12 yildizDouă grupuri industriale din Turcia – Yildiz Entegre şi Arcelik – şi producătorul de anvelope Pirelli, controlat de o companie din China, au în derulare proiecte de investiţii de cel puţin 100 de milioane de euro fiecare, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor publice. Acestea sunt cele mai mari inves­ti­ţii străine afla­te în de­ru­lare în pre­zent în Româ­nia, iar fina­li­zarea lor va adu­ce peste 1.500 de noi lo­curi de mun­că, dar şi o con­tri­buţie semni­fi­cativă la ex­porturile Ro­mâ­niei în acest an.
Pro­iectele Arctic (din Dâm­boviţa) şi Pirelli (din Olt) sunt sprijinite cu ajutoa­re de stat, iar ca va­loare, inves­ti­ţia Yildiz Entegre din comuna Oarja este cea mai mare, de 150 de milioane de euro. După 2008, proiectele de investiţii de peste 100 de milioane de euro în producţie locală au fost extrem de puţine, astfel că fabricile anunţate în ultimul an au pus din nou România pe radarul marilor investitori. În 2017, valoarea investiţiilor străine directe (ISD) a stagnat la 4,5 mld. euro, un nivel mai ridicat faţă de perioada 2014-2015, dar care rămâne încă la jumătate faţă de volumul maxim de peste 9 mld. euro, atins în 2008.

Etichete: ,

Discuții