...
  • luni, 20.08.2018
Publicitate
Slider

Omul-coşmar pentru Chiriloiu vorbeşte în premieră despre Dosarul „Parcul Lunca Argeşului”

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Alina Crângeanu     Data: 30 noiembrie 2017

10 carol puiulescu# Inginerul Carol Puiulescu de la Ocolul Silvic Pitești este autorul sesizării de 700 de pagini care a adus corpul de control al ministerului pe capul directorului de la Silvic # Inginerul Carol Puiulescu: „Sesizarea subsemnatului are legitimitate și este benefică. (…) Am sesizat că există aspecte în neconcordanță cu legea”

Controlul de la jumătatea lunii octombrie la Direcția Silvică Argeș, venit din partea Ministerului Apelor și Pădurilor, se află încă în așteptarea raportului final. Până atunci, vă facem cunoscut cine este angajatul care s-a luat la trântă cu conducerea și cu directorul Armand Chiriloiu și ce anume l-a determinat să aștearnă pe hârtie și să își fundamenteze sesizarea de aproape 700 de pagini, o sesizare în care atrage atenția asupra unor neconcordanțe cu legea, în implementarea unei părți a proiectului „Parcul Lunca Argeșului”. E vorba de împădurirea unei suprafețe de teren cumpărate de Primăria Pitești de la Primăria Albota. Este vorba despre  inginerul silvic  Carol Puiulescu, absolvent al  Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere – Universitatea Transilvania  Brașov promoția 1998. Din februarie 1999 este angajat în cadrul Direcției Silvice Argeș, unde a lucrat la Ocolul Silvic Mușătești și Ocolul Silvic Pitești. Din martie 2012 și până în iulie 2013, Puiulescu a lucrat în cadrul Biroului Tehnic al DS Argeș pentru ca, în prezent, locul său de muncă să fie OS Pitești-fond forestier. Inginerul a acceptat să ne dea, punctual, câteva lămuriri legate de sesizarea sa.

„Personalului Romsilva RA îi revine obligația să sesizeze forurile ierarhice când legea ar fi încălcată”

„Prin prezenta îmi arăt disponibilitatea de a vă da unele lămuriri pe care mi le-ați solicitat în legătură cu sesizarea adresată ministerului, privind realizarea obiectivului de investiții  privind împădurirea terenului proprietate a municipiului Pitești, cumpărat în compensare, ca urmare a defrișării în scopul implementării proiectului «Parcul Lunca Argeșului»:
Am fost obligat să formulez sesizarea către minister, deoarece fiind implicat în realizarea obiectivului de investiții privind împădurirea terenului proprietate a Mun. Pitești, adus în compensare ca urmare a defrișării terenului forestier pe care s-a realizat «Parcul Lunca Argeșului», am apreciat că există aspecte în neconcordanță cu legea, sens în care am refuzat să urmez unele proceduri promovate, deoarece le-am considerat riscante și respectiv că ar fi putut prejudicia atât pe subsemnatul, cât și pe alți colegi, dar și angajatorul subsemnatului – RNP  – Romsilva RA;
Pe de altă parte, cadrul contractual în baza căruia s-au derulat lucrările la obiectivul de investiții are inserată o clauză care prevede că: „serviciile silvice efectuate conform prevederilor prezentului contract, sub raportul respectării prescripțiilor tehnice și a prevederilor legale, sunt supuse controlului statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură”; astfel, rog a se oberva că sesizarea subsemnatului are legitimitate și este benefică; de altfel, personalului contractual din cadrul RNP Romsilva RA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îi revine obligația să sesizeze forurile ierarhice superioare atunci când legea ar fi încălcată;
Menționez că în urma refuzului de a executa anumite acte administrative emise în legătură cu obiectivul de investiții, am fost sancționat disciplinar pentru insubordonare, dar în urma contestării sancțiunii, Curtea de Apel Pitești prin emiterea hotărârii 1087/2017 mi-a dat definitiv câștig de cauză (Dosar 6174/109/2016 ); în mod special, țin să precizez că mai întâi am depus toate eforturile și bunele diligențe la nivel local, pentru a-mi justifica punctele de vedere în legătură cu obiectivul de investiții, dar din cauză că nu mi-au fost aduse contraargumente temeinice, după peste 4 ani de divergențe am fost nevoit să sesizez și să solicit sprijin de la ministerul de resort, cel care emisese OM nr.1067/2012 privind defrișarea și împădurirea;    
În legătură cu sesizarea subsemnatului, Ministerul Apelor și Pădurilor are autoritatea conferită de lege pentru a face lumină în legătură cu procedurile/lucrările desfășurate în legătură cu derularea proiectului de împădurire:   
Faptul că unii angajați de la stat nu au emoții, iar alții au, ține de structura personalității fiecăruia; în ceea ce privește faptul că anumiți salariați sunt mai circumspecți, aspectul îl apreciez ca unul pozitiv; în ceea ce mă privește, vă aduc la cunoștință că mă situez de partea celor circumspecți;   
Pe cale de consecință, până  la finalizarea și comunicarea Raportului de către Corpul de Control, consider că nu se pot trage concluzii pertinente”.
Cu stimă, Carol Puiulescu
27.11.2017

Comentarii