...
  • miercuri, 15.08.2018
Publicitate
Slider

O spune Curtea de Conturi: Școala Populară de Artă nu a tăiat facturi de miliarde pentru taxele percepute cursanților

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Denis Grigorescu     Data: 21 februarie 2018

Scoala Populara de Arte Pitesti watermark.JPGCurtea de Conturi a făcut public raportul privind finanțele publice locale pe anul 2016 la nivelul județului Argeș. Iar una dintre instituțiile unde au fost constatate nereguli este Școala Populară de Artă Pitești. Concret, spun inspectorii Curții de Conturi, ”Nu au fost stabilite, facturate, evidențiate în contabilitate și încasate venituri cuvenite bugetului entității în exercițiul financiar-bugetar al anului 2016, în sumă totală de 204.137 lei reprezentând taxele de înscriere ce se percep pentru frecventarea cursurilor de educație în toate domeniile artistice (muzical, artă plastică, coregrafie, arta fotografică etc.) și respectiv taxele de şcolarizare datorate pentru procesul de însuşire a meseriilor, a meşteşugurilor şi artelor tradiţionale și moderne, stabilite de Consiliul Judetean Argeș prin Hotărârea nr.276 din 18.12.2015, respectiv HCJ nr.215/28.10.2013”.
În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității au luat măsuri pentru înlăturarea abaterii constatate stabilind, că ”pentru anul școlar 2016-2017, aferent exerciţiului financiar-bugetar al anului 2016, nu au fost facturate, evidenţiate în contabilitate spre urmărire şi încasare venituri suplimentare în sumă totală de 204.137 lei din care 96.137 lei taxe aferente unui număr de 921 cursanți persoane fizice și 108.000 lei taxe aferente unui număr de 34 contracte de asociere încheiate și derulate în vederea afirmării identității locale prin conservarea, promovarea, transmiterea și valorificarea tradițiilor, specifice zonei încheiate cu persoane juridice – Unități Administrativ Teritoriale de pe raza județului Argeș, care au fost înregistrate în evidența contabilă a entității”.

Comentarii