...
  • duminică, 19.08.2018
Publicitate
Slider

Lucreţiu Tudor, director Finanţe Argeş: „S-a diminuat infracţionalitatea din domeniul fiscal”

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Mari Tudor     Data: 02 mai 2018

3 lucretiuDirector al Direcției Județene a Finanțelor Publice Argeș din ianuarie 2018, Lucrețiu Ioan Tudor a acordat un interviu pentru Jurnalul de Argeș, în care a vorbit despre activitatea sa din ultimele luni, veniturile înregistrate în 2017 de AJFP Argeș, bunurile confiscate, dar și despre fenomenul infracțional din domeniul fiscal în zona Argeșului.

# Aveți aproape 4 luni de când sunteți director la Direcția Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Cum ați evalua și caracteriza aceste prime luni? Ce vă mulțumește și ce vă nemulțumește?
La plusuri, aș menționa următoarele:
– Realizarea și chiar depășirea planului de încasări la bugetul consolidat pe trimestrul I din anul 2018;
– Ghișeul de relații cu publicul, înființat începând cu data de 22.03.2018 în holul central al sediului A.J.F.P Argeș (Ghişeul 16), pentru îmbunătățirea raporturilor dintre administrația fiscală și contribuabili și pentru soluționarea cât mai rapidă a cererilor acestora;
– Stabilirea de relații de colaborare cu organizațiile profesionale și reprezentanții mediului de afaceri (AOA Argeș, Camera de Comerț și Industrie Argeș, CECCAR etc.), cu diverse instituții publice, respectiv Instituția Prefectului, Consiliul Județean Argeș, unități administrativ-teritoriale, precum și cu alte instituții deconcentrate, din care amintim: I.P.J. Argeș, Inspectoratul Teritorial al Muncii, A.J.O.F.M, Administrația Fondului de Mediu etc.;  
– Extinderea întâlnirilor cu contribuabilii în teritoriu. La nivelul AJFP Argeș se organizează, de regulă, o dată pe lună întâlniri cu contribuabilii din județul Argeș pentru prelucrarea noutăților legislative din domeniul fiscal. Începând cu luna februarie 2018, am decis ca aceste ședințe să se desfășoare bilunar, atât la sediul A.J.F.P. Argeş, cât  și în unitățile subordonate AJFP Argeş, respectiv Serviciile Fiscale Municipale Câmpulung și Curtea de Argeș, precum și Serviciile Fiscale Orășenești Mioveni, Topoloveni și Costești;
– Am cunoscut îndeaproape echipa de conducere, cât și persoanele cu care voi colabora în mod direct, atât din cadrul AJFP Argeș, cât și din cadrul DGRFP Ploiești, majoritatea fiind oameni cu mare experiență în activitatea fiscală, iar cu unii dintre aceștia am colaborat foarte bine încă de când îmi desfășuram activitatea la Garda Financiară și la Direcția Antifraudă;
– O bună colaborare cu presa locală și contribuabilii.
Nemulțumirile privesc unele probleme legate de relația dintre contribuabili și cei cu care relaționează în mod direct, în special cu angajații de la ghișee. Vom încerca pe viitor să reducem timpul alocat de către contribuabili în rezolvarea tuturor problemelor care se ivesc.
# Ce venituri au fost realizate în anul 2017 în județul Argeș și care sunt așteptările și estimările în acest an?
– În primul trimestru al anului 2018, AJFP Argeș a colectat venituri în sumă totală de 540,65 mil. lei, programul de venituri transmis de ANAF fiind realizat în procent de 103,59%. Față de perioada similară a anului precedent, instituția noastră a colectat venituri cu circa 82 mil. lei mai mult, ceea ce reprezintă o creștere cu 17%. Creșteri semnificative ale veniturilor încasate au fost înregistrate la toate categoriile de bugete. În condițiile diminuării cu 6% a valorii impozitului pe venit, veniturile colectate la bugetul de stat au înregistrat o creștere cu circa 10%. Totodată, la bugetul asigurărilor sociale creșterea este de circa 35%, iar la bugetul asigurărilor de sănătate cu circa 12%. În același timp, s-a asigurat rambursarea către contribuabili a 24,32 mil. lei TVA, cu 50% mai mult decât valoarea înregistrată în trimestrul I 2017. Pentru lunile următoare, estimăm o realizare integrală a programului de încasări, în strânsă concordanță cu programul de guvernare însușit și promovat de către Guvernul României. Ca structură componentă a ANAF, în anul 2018 ne propunem atât realizarea integrală a programului alocat, doar și atingerea țintei de 17%, comparativ cu realizările anului trecut.
# Care este volumul bunurilor confiscate și valorificate în primele trei luni ale acestui an?
– Bunurile confiscate în trimestrul I au însumat valoarea de 43.714 lei, iar bunurile valorificate în aceeași perioadă au fost în cuantum de 14.998 lei.

Cea mai mare datorie la bugetul de stat e de 86,26 milioane lei

# Cum stă Argeșul privind eradicarea fenomenului infracțional din domeniul fiscal?
– În ultima perioadă de timp, la nivel județean s-a constatat o diminuare a fenomenului infracțional din domeniul fiscal, o scădere a numărului de fapte de evaziune fiscală față de anii precedenți. La data de 31.03.2018, urmare a unui număr de 211 inspecții fiscale, au fost atrase la bugetul general consolidat al statului sume suplimentare în valoare de 30.096 mii lei, au fost aplicate 24 de sancțiuni, cu o valoare a amenzilor și confiscărilor de 19.953 mii lei și s-a diminuat pierderea fiscală cu suma de 16.978 mii lei. De asemenea, s-au  întocmit și transmis organelor de cercetare penală 38 sesizări penale, pentru un prejudiciu în sumă de 10.572 mii lei. În această perioadă, organele de inspecție au instituit 29 măsuri asiguratorii în valoare de 15.239 mii lei.
# Care este cea mai mare sumă datorată de o firmă din Argeș bugetului de stat?
– În acest moment se derulează procedura de selecție a contribuabililor care înregistrează obligații restante la 31.03.2018 și urmează a fi publicați pe site-ul ANAF. Conform situației publicate, la sfarșitul lunii ianuarie 2018 pentru obligațiile datorate la 31.12.2017, persoana juridică cu cele mai mari obligații la bugetul general consolidat înregistra 86,26 milioane lei. Facem precizarea că societatea se află în procedura insolvenței, măsurile de executare silită fiind suspendate, potrivit Legii nr. 85/2014.

 

Comentarii