...
  • sâmbătă, 22.09.2018
Publicitate
Slider

ITM Argeș a dat amenzi uriașe pentru munca la negru

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Alina Crangeanu     Data: 14 septembrie 2018

 

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată ITM Argeş a efectuat un număr de 150 de controale. Astfel, la 31 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 78 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 25 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 890.500 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă sau netransmiterea contractului individual de muncă în Revisal. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost tăierea și rindeluirea lemnului în alimentație publică, transport și în construcţii, protecție și pază. Și în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, au fost găsite probleme, aplicându-se 11 amenzi în valoare totală de 47.000 lei. Neregulile constatate în urma controalelor au fost lipsa instruire SSM, lipsa controlului medical periodic; necomunicarea accidentelor de muncă, lipsa echipamentului individual de protecţie. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost exploatare forestieră, întreținere și reparații auto, construcţii, lucrări instalații electrice.

Etichete:

Comentarii