...
  • marți, 25.09.2018
Publicitate
Slider

Inspecţia Judiciară a cerut suspendarea judecătorului Gabriel Apostol

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Jurnal de Arges     Data: 12 martie 2014

Consiliul Superior al Magistraturii a luat act, în ședința din 5 martie a Secției pentru judecători, de cererea de suspendare din funcție a judecătorului Gabriel Apostol, șeful Secției Penale a Judecătoriei Pitești, formulată de către Inspecția Judiciară. Termenul-limită stabilit de CSM pentru comunicarea către Gabriel Apostol a solicitării de suspendare a fost stabilit pe 2 aprilie, ora 11. De asemenea, în aceeași ședință, s-a dispus și conexarea celor două dosare ce-l vizează pe Gabriel Apostol și care se află acum pe rolul Plenului CSM. Abaterile disciplinare pentru care s-a solicitat suspendarea din funcție sunt cele prevăzute de articolul 99 literele a și c, din statutul judecătorilor și procurorilor, și anume „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu” și „atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții”.
Adriana Gândilă

Comentarii