Iustina Harco-Burcea

În acest an, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Argeș a efectuat plăți de aproximativ 20 de milioane de euro către beneficiarii publici și privați care au depus cereri de finanțare pentru proiecte.

În cadrul conferinței de presă a OJFIR Argeș, directoarea instituției, Diana Eftene, a declarat că în acest an au fost efectuate plăți de aproape 7 milioane de euro către beneficiarii publici, în timp ce pentru beneficiarii privați s-au înregistrat plăți în valoare de 13 milioane de euro. În ceea ce privește proiectele beneficiarilor publici, acestea au fost evaluate, verificate și monitorizate de Centrul Regional Sud-Muntenia, care are sediul la Târgoviște.
În acest an, autoritățile locale din Argeș au depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 36 de cereri de finanțare pentru diferite proiecte. Potrivit directoarei Diana Eftene, au depus cereri de finanțare primăriile: Rociu, Miroși, Costești, Bogați, Hârsești, Bârla, Aninoasa, Bughea de Jos, Lerești, Lunca Corbului, Suseni, Rătești, Albești de Argeș, Ștefan cel Mare, Vedea, Poiana Lacului, Cocu, Micești, Coșești, Budeasa, Săpata, Schitu Golești, Stâlpeni și Pietroșani. Cele mai multe proiecte au fost depuse pe măsura 4.3. - Dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice, pe măsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrasctructurii de bază la scară mică și măsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv pentru crearea sau modernizarea căminelor culturale.

Miercuri, 13 Decembrie 2017 10:55

Controale ITM la transportatorii rutieri

În perioada 8-24 noiembrie, transportatorii rutieri din județ au fost verificați de inspectorii ITM Argeș.

Acțiunile de control au avut loc în cadrul Campaniei naționale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, cod CAEN 4941 - Transportuiri rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.
În domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii ITM Argeş au efectuat un număr de 35 de controale. În urma acestor controale au fost aplicate cinci amenzi, în valoare totală de 7.500 lei. Neregulile constatate în urma controalelor au fost: neevidenţierea tipului de muncă, neacordarea drepturilor salariale, nerespectarea termenului de completare și transmitere a elementelor contractului individual de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit, regulament intern incomplet și neinformarea ITM cu privire la utilizarea muncii de noapte.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 35 de controale și aplicate un număr de șase amenzi valoarea totală a acestora fiind de 4.500 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor au fost: lipsă instruire SSM, lipsă control medical periodic, necomunicare eveniment și lipsă echipament individual de protecţie.

Joi, 14 decembrie 2017, de la ora 17.30, în sala mare a Consiliului Local Mioveni va avea loc ultima şedinţă ordinară din acest an.

Vor fi discutate, printre altele, aprobarea unor modificări ale organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Mioveni, aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul III al anului 2017, aprobarea modificării art.II, lit.A și art.III, lit.B și lit.C, din HCL nr. 104/31.08.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2018.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Argeș a derulat, în fiecare sfârșit de săptămână din perioada 03 – 30 noiembrie a.c., acţiuni de verificare la obiective frecventate de un număr mare de utilizatori, din categoria cluburi, baruri și discoteci. Aceste acțiuni au vizat reducerea posibilităților de producere a unor evenimente care să afecteze siguranța cetățenilor.

Luna trecută, pompierii argeșeni au derulat 19 acțiuni de verificare a cluburilor și barurilor, în localităţile Piteşti, Câmpulung şi Curtea de Argeș. Pe timpul acestor controale, inspectorii de prevenire au identificat 55 neconformități, dintre care 5 au fost remediate chiar în timpul verificărilor. Neregulile constatate în teren au fost sancționate cu 18 avertismente și 22 de amenzi contravenționale, în cuantum de 50.000 de lei. Dintre acestea, 3 avertismente au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale ce vizează prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Totodată, au fost identificate 5 obiective din categoria cluburi, baruri și discoteci, care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu.
„În urma controalelor, nu au fost constatate încălcări grave privind securitatea la incendiu, sens în care nu s-a impus aplicarea sancțiunii complementare de oprire a funcționării.
Verificările au vizat modul de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, de către chiriași sau de către administratorii/proprietarii spațiilor. Printre aspectele urmărite pe durata controalelor amintim:
- verificarea modului de asigurare a dotării cu mijloace tehnice de primă intervenție;
- verificarea modului de exploatare a instalației electrice de iluminat și a sistemului de încălzire;
- asigurarea condițiilor de evacuare în siguranță a persoanelor;
- existența autorizației de securitate la incendiu;
- reglementarea fumatului și utilizarea focului deschis.
De asemenea, pompierii au desfășurat 6 exerciții și 17 activități de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu persoanele responsabile din cadrul acestor localuri publice, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor, materialelor şi asigurarea primei intervenții în caz de incendiu.
În perioada următoare, ISU Argeș va intensifica acțiunile de prevenire și va asigura prezența echipajelor de intervenție la evenimentele de amploare, la care se așteaptă un număr mare de cetățeni”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de ISU Argeș.

Pagina 1 din 111