...
  • joi, 19.07.2018
Publicitate
Slider

În judeţul nostru, CCIA Argeş poate emite Avizul de Forţă Majoră

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: M.S.     Data: 10 august 2017

6 CavalPentru cazurile de forță majoră ce au loc în județul nostru, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş are competenţa exclusivă în emiterea Avizului de Forţă Majoră. Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, dacă acesta este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reţinută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta.

Calamităţile naturale și fenomenele meteorologice extreme (inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente) greva, revolta, epidemiile, starea de necesitate, embargoul, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi navigaţiei – sunt o parte dintre evenimentele incluse la forţă majoră. Potrivit președintelui Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş, George Caval (foto) orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un astfel de aviz, în cazul în care nu poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, din cauza unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

„Conform Legii 335/2007, Camerele de Comerţ sunt organizaţii abilitate să emită avize de certificare de forţă majoră. CCIA Argeş avizează producerea unor evenimente deosebite care au cauzat limitarea desfăşurării activităţii persoanei juridice”, explică președintele CCIA Argeș.

Acesta atrage atenția că, de asemenea, UAT-urile pot solicita și folosi avizul de forță majoră. „Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCIA Argeş”, mai spune George Caval. Cum se poate solicita și obține avizul de forță majoră? Potrivit președintelui CCIA Argeș, este necesară prezentarea unei documentaţii din partea solicitantului care să susţină cererea pentru eliberarea avizului. Mai multe detalii despre Avizul de Forță Majoră se pot obține la sediul CCIA Argeş din Piteşti, Bdul Republicii, persoană de contact Graţiela Brănescu, telefon 0248 212 650, email: gratiela.branescu@cciarges.ro.

Discuții