...
  • luni, 20.08.2018
Publicitate
Slider

Formularul 112 a fost actualizat

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Marius Ionel     Data: 12 iunie 2018

finante formularAnexele şi instrucţiunile de completare a formularului 112 – ”Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” au fost actualizate corespunzător cu modificările din legislaţia specifică, după cum urmează:

-introducerea reţinerii la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de arendă, pentru plătitorii de venituri din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016;

-introducerea unei prevederi speciale privind opțiunea distribuirii şi plăţii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum şi pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit, de către plătitorul de veni.

Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a ”Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” au fost aprobate prin O.M.F.P. nr. 1931/26.04. 2018 publicat în M.O. 402/10.05.2018. Pentru mai multe informaţii se va accesa linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1931_2018.pdf

M.I.

Comentarii