...
  • duminică, 22.07.2018
Publicitate
Slider

Deputatul PNL Dănuţ Bica: „Asigurarea tuturor manualelor pare a fi tot mai incertă pentru anul şcolar 2018-2019”

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Marius Ionel     Data: 10 mai 2018

19 BicaDănuț Bica, deputat PNL în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, s-a adresat ministrului Educației Naționale în privința stadiului editării și tipăririi manualelor pentru anul școlar 2018-2019. Dănuț Bica: ”În data de 19 aprilie 2018, Curtea Constituțională a României a admis obiecțiile de neconstituționalitate formulate în legătură cu dispozițiile Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării, prin transformare, a Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică şi a constatat că acestea sunt neconstituţionale. Curtea Constituțională a constatat că înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. dă expresie unei operațiuni juridice cu caracter individual, drept care nu putea forma obiectul unui act de reglementare primară (lege, ordonanță de urgență). Prin urmare, Curtea a reținut că înființarea sau reorganizarea unei regii autonome se dispune printr-un act de reglementare secundară, care se subsumează competenței administraţiei publice centrale, nu Parlamentului sau Guvernului. În aceste condiții, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2017 nu putea fi aprobată prin lege. Dincolo de aceste aspecte legate de legislație, timpul se scurge cu foarte mare viteză, iar peste numai patru luni elevii vor începe noul an școlar 2018-2019, pentru care asigurarea la momentul necesar a tuturor manualelor școlare pare a fi tot mai incertă. Experiența nefericită pe care au trăit-o elevii actualelor clase a V-a, transformați într-o adevărată generație de sacrificiu prin faptul că încă din clasa pregătitoare nu au primit la începutul anului școlar manuale tipărite, ci numai ghiduri sau compendii improvizate, nu are voie să se mai repete”.

„Care sunt datele financiare aferente acțiunii de elaborare și editare a manualelor pentru anul școlar 2018-2019?”

„În contextul actual, având în vedere responsabilitatea pe care o aveți în ceea ce privește finalizarea în timp util a tipăririi manualelor pentru anul școlar 2018-2019, vă solicit, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări: ca urmare a deciziei Curții Constituționale a României, ați demarat procedurile pentru elaborarea și adoptarea unui act de reglementare secundară în privința înființării Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A., iar dacă nu, care sunt soluțiile stabilite de Ministerul Educației Naționale pentru editarea manualelor aferente viitorului an școlar? Vor beneficia toți elevii claselor I-XII, până la data de 10 septembrie 2018, de manuale școlare noi? Care este calendarul stabilit de minister pentru asigurarea în totalitate și la timp a manualelor pentru anul școlar 2018-2019 (termenele pentru realizarea procedurilor de selecție și achiziție a proiectelor de manuale, desemnarea editurii/editurilor care va/vor realiza manualele, finalizarea tipăririi și distribuirea noilor manuale către unitățile de învățământ) și care sunt etapele care au fost parcurse până în prezent? Care sunt datele financiare aferente acțiunii de elaborare și editare a manualelor pentru anul școlar 2018-2019?”, mai spune deputatul Dănuţ Bica.

Comentarii