...
  • sâmbătă, 22.09.2018
Publicitate
Slider

De la romani la română

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Denisa Popescu     Data: 21 septembrie 2017

9 romaniManualul de conversație în limbile romani și română, realizat de președintele Asociației ”Pentru o viață mai bună”, Cristinel Marin, și prezentat la Biblioteca Județeană Argeș, în ziua de 8 septembrie, este, potrivit opiniei gazdei lansării de carte, sociologul Octavian Mihail Sachelarie, un veritabil manual de toleranță, o punte solidă între etnii și comunități, menită să apropie valori, să estompeze prejudecăți, să lumineze înțelesuri.

În România, se vorbesc, la această oră, 22 de dialecte țigănești, pe planetă – 175. Tocmai de aceea lucrarea, așa cum a fost concepută, ”merge dincolo de banalul set de texte  de largă circulație în cele două limbi și aduce în fața ochilor un dicționar bogat în expresii uzuale, adecvate realităților secolului 21” – remarcă, în postfață, rectorul Universității din Pitești. conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan.

Comentarii