...
  • sâmbătă, 21.07.2018
Publicitate
Slider

„Biblioteca altfel” – să ştii mai multe, să fii mai bun

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Oana Antonescu     Data: 04 aprilie 2018

9 01În perioada 26-30 martie, unitățile de învățământ argeșene au ales să desfășoare Programul „Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”, la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș.

În cadrul  parteneriatelor educaționale încheiate cu școli, licee și grădinițe, Biblioteca Județeană a desfășurat o serie de manifestări educaționale, ce au avut ca obiectiv atragerea de noi categorii de beneficiari ai serviciilor oferite de aceasta.
Proiectul „Biblioteca Altfel” a implicat, deopotrivă, elevii și cadrele didactice în activități non-formale interesante, dar și bibliotecarii din județ, dornici să-și îmbunătățească serviciile curente, astfel încât acestea să satisfacă nevoile educaționale, informaționale, culturale și de petrecere a timpului liber ale tinerilor, de o manieră adecvată, care să-și păstreze relevanța pe o piață care se transformă și se dezvoltă.
Cel mai puternic argument care a susținut relevanța proiectului „Biblioteca Altfel” a fost dat de interesul mare pentru activitățile extrașcolare, desfășurate de bibliotecă,  de  implicarea activă la nivelul comunității.
9 02Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș le-a oferit celor 900 de elevi veseli, care i-au trecut pragul în această perioadă, vizite ghidate ce au cuprins informații despre biblioteca publică, despre carte și lectură, dar și experiența de a învăța, într-un context non-formal, inovator, destins și prielnic pentru cunoaștere și pentru fixarea unor relații, diferite de cele ce se pot stabili în cadrul unei ore de curs.

Activități structurate pe domenii de interes și grupe de vârstă

Elevii au descoperit domenii de cultură generală care nu se găsesc în programa școlară. Subiectele abordate au fost de actualitate, iar prezentările relaxante. Accentul s-a pus pe creativitate, pe formarea și antrenarea gândirii critice, pe stimularea curiozității, inițiativei, de asemenea pe posibilitatea de a dezbate și de a pune în context lucrurile aflate. Activitățile au fost structurate pe domenii de interes și grupe de vârstă:
Hello, Bonjour, Mano – Po! – Salută și respectă oriunde în lume; Hai-Hui prin univers – ne mișcăm, ne distrăm și planetele învățăm!; ABC-ul bunelor maniere; Regi și regine ai României – activitate interactivă de cunoaștere a regalității României, dar și a legăturii acesteia cu zona Argeș – Muscel; Net-etiquette – activitate interactivă de cunoaştere a unor reguli şi norme de bune maniere în mediul online; Meşteşuguri uitate. Caligrafia; Descoperă Argeșul; Dinozaurii – o lume dispărută; Ghici…pici…; Despre tine; ABC-darul sănătății.
Proiectul „Biblioteca Altfel” reprezintă modalitatea originală de promovare și adaptare a serviciilor oferite, la nevoile și așteptările publicului. Prin exemple de bune practici, se subliniază importanța și nevoia periodică de schimbare, de inovare a serviciilor de bibliotecă în atragerea și fidelizarea copiilor și tinerilor, grupurile-țintă.

Discuții