...
  • sâmbătă, 18.08.2018
Publicitate
Slider

66 de persoane au fost depistate în luna martie ca prestând muncă nedeclarată în Argeș

Slider

Slider

pflege
Slider

Slider

Slider

Slider
Autor: Marius Ionel     Data: 16 aprilie 2018

itm nedeclarataÎn domeniul relaţiilor de muncă, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 170 de controale. Astfel, la 33 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 66 de persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 31 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 752.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor au fost neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit, neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă și netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 172 de controale. Au fost aplicate un număr de 13 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 49.500 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor au fost: lipsă instruire SSM, lipsă control medical periodic, necomunicare eveniment și lipsă echipament individual de protecţie.

M.I.

Comentarii